بشرویه کجاست؟

بشرویه کجاست؟

در شمال غربی استان خراسان جنوبی و همسایگی شهرستان های طبس و فرودوس پهنه ای به وسعت ۷۹۹۴ کیلومتر مربع قرار گرفته که در هر گوشه ای از آن شاهد جاذبه ای طبیعی, تاریخی و فرهنگی هستیم. نامی که بر این منطقه از گذشته های دور نهاده شدها ست “بشرویه” می باشد. این شهرستان از غرب و شمال غرب و جنوب با شهرستان طبس از شرق با شهرستان فرودس و از شمال و شمال شرقی با شهرستان بجستان محدود می شود. جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ در حدود ۲۴۶۸۳ نفر بوده است. مرکز این شهرستان شهر بشرویه بوده و از دو بخش ارسک و بخش مرکزی تشکیل شده است.