اقامتگاه بومگردی ریگ و آفتاب

اقامتگاه بومگردی ریگ و آفتاب

آماده پذیرایی از مسافرین محترم ، همراه با خدمات مختلف ، بازدید از بافت تاریخی بشرویه ، کویرنوردی با برنامه هایی چون شترسواری، آفرود و کارگاه نجوم ، پذیرایی با انواع غذاهای محلی و ایرانی

اقامتگاه بومگردی